Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Fjord bibliotek > Om biblioteket

Fjord bibliotek

Biblioteket si verksemd har basis i Lov om folkebibliotek som slår fast at alle kommunar skal ha eit eige folkebibliotek. Folkebiblioteket har til oppgåve å fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiell gratis til disposisjon for alle som bur i kommunen. Biblioteket er eit ledd i et biblioteknettverk som gjer det mogeleg å låne frå andre folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek over heile landet.

Opningstider

AVDELING VALLDAL: TLF. 41 86 78 32

Måndag, tysdag og torsdag: 10.00 - 17.00 

Fredag: 10.00 - 16.00

AVDELING EIDSDAL: TLF. 41 86 78 34

Tysdag og torsdag: 12.00 - 13.30 17.00 - 19.00 

Fredag:10.00 - 13.30

AVDELING STORDAL: TLF. 41 86 78 33

Måndag:17-19 Tysdag/torsdag:10-14

Onsdag:11-19 

Bruk gjerne menyen til venstre for å bli kjent med biblioteket. Her finn du informasjon om kvar vi er, kven vi er og kva vi gjer.