Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Fjord bibliotek > Kven er du? > Tilsett i barnehage/skule

Tilsett i barnehage/skule

Biblioteket sitt tilbod for tilsette i barnehagar:

  • Barnehagar får låne depot av biletbøker og anna materiale, t.d. musikk og lydbøker i 3 mnd.
  • Biblioteket låner ut aktuell faglitteratur om barn og barns utvikling.
Bokkasse

Biblioteket sitt tilbod for tilsette i skulen:

  • Klassar får låne bokdepot i 3 mnd.
  • Klassar kan kome på besøk på biblioteket for boklån,eller få informasjon om biblioteket.
  • Lærarar kan låne film og lydbøker til bruk i grupper/klasser.

 

Nettressursar:

Idé, inspirasjon, informasjon - eksempel på bruk av skulebibliotek i undervisninga etter Kunnskapsløftet.

Informasjonskompetanse.no - eksempel på undervisningsopplegg som handlar om bruk av trykte og nettbaserte informasjonskjelder i skulen.